Svatodušní ohlášky a dvě svatodušní kázání

Slavností Seslání Ducha Svatého končíme prožívání doby velikonoční a vstupujeme do druhé části liturgického mezidobí. A začínáme mariánskou památkou. Jak to bude s bohoslužbami v tomto 8. týdnu v mezidobí, nám prozradí aktuální pořad bohoslužeb.

A do dnů tohoto týdne připomínám již zmiňované informace, a sice prohlášení našich biskupů, přípravy na svátosti a také krumlovskou Noc kostelů, která se uskuteční v pátek večer, a to od 17 do 21 hodin (v kostele sv. Bartoloměje nebude možná prohlídka, ale jen účast na bohoslužbě, od 17:30 do 18:45 – koná se májová pobožnost a slaví mše svatá).

Kdo se modlíváte modlitby při vyzvánění zvonů, tak jen připomínám, že s koncem doby velikonoční se od „Vesel se“ vracíme k modlitbě „Anděl Páně“.

Také vyzývám k příspěvkům do nového čísla farního časopisu KoMPas, abychom jej mohli začátkem léta vydat.

A na závěr ohlášek odkaz na nedělní kázání a jako bonus na kázání o téže slavnosti o rok dříve.