Noc kostelů v Krumlově

Noc kostelů 28. 5. 2021

„Otevření dveří nejen našich kostelů, ale i  našich srdcí návštěvníkům,“ to je myšlenka, se kterou každoročně jednotlivá společenství křesťanů zvou k setkání a společným zážitkům v rámci tradiční události – Noci kostelů.

Moravský Krumlov se letos nezapojí konkrétními programy na posvátných místech města, ale nevšedně a o to zajímavěji se zapojí se svou podvečerní procházkou mezi modlitebnami. Svoji vycházku mohou návštěvníci začít na ulici Palackého, kde probíhá rekonstrukce povrchu. Ulice zůstává přístupná pěším a bude možné započít procházku u zámku, projít až k hasičské stanici, a tady je první zastavení, kde nad parkovištěm stojí modlitebna ČCE, skromný kostelíček, který nebývá obvykle přístupný, ale letos poprvé bude. Dále cesta pokračuje k farnímu kostelu Všech svatých, nádherný kostel se hřbitovem, jemuž vévodí Lichtenštejnská hrobka, opět s otevřenými dveřmi. Když budou návštěvníci pokračovat po Palackého ulici, dojdou na Klášterní náměstí. Zde bude přístupný nádherný barokní kostel zasvěcený svatému Bartoloměji. A pak zkratkou i oklikou je možné vyrazit nahoru na Hříbek a dorazit do cíle, jímž může být kaple svatého Floriana. V Moravském Krumlově bude odhalena i velká záhada. Díky spolupráci s městským muzeem budou na trase umístěny informační cedule, které návštěvníkům prozradí umístění a historii dnes již neexistujících míst – špitálního kostela a také synagogy.

Na objevitelskou cestu srdečně zve Drahomíra Nečasová.