PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Neděle  Pondělí  Úterý  Středa Čtvrtek  Pátek Sobota
Moravský Krumlov 9:00 7,00 17,00 7,00 17,00 8:00 (první v měsíci)
Rakšice 18,00
Rokytná 17,00 (třetí v měsíci)
Dům s peč. službou 10:30 (bohoslužba slova se sv. přijímáním pro obyvatele DPS, kteří se nemohou účastnit mše v kostele) 9,30 (třetí v měsíci)
Petrovice 7:30 17:00
Kadov 11:00

Modlitba sv. růžence: 30 minut přede mší sv.; v Krumlově a v Petrovicích navíc 1. sobotu v měsíci ve 20 hodin modlitba rozjímavého růžence

Adorace: Moravský Krumlov – úterý v 16:30/17:30 (tichá adorace), 1. pátek v měsíci po mši sv. (vedená adorace)

Petrovice: čtvrtek před prvním pátkem v měsíci po mši sv. (vedená adorace)

Hodina milosrdenství: v Krumlově a v Petrovicích 1. pátek v měsíci v 15 hodin

Změna bohoslužeb vyhrazena! Aktuální týdenní pořad bohoslužeb je vždy zveřejněn na našem webu a na kostelních vývěskách.

Zde je k dispozici tabulka kompletního přehledu bohoslužeb včetně pravidelných výjimek.