Kázání

Na této stránce je možné si poslechnout výběr z kázání pana děkana Vybíhala, která byla umístěna na stránky Youtube především v době pandemie, aby se dostala k širšímu kruhu nejen farníků. Odkazy jsou řazeny tématicky a dále chronologicky dle liturgického roku. Stránka s odkazy je postupně doplňována. Na plném vytvoření stránky se stále pracuje.

I. NEDĚLE:

1. neděle adventní 2019

1. neděle adventní 2020

2. neděle adventní 2020

4. neděle adventní 2020

2. neděle vánoční, 3.1.2021

Křest Páně 2021

2. neděle v mezidobí 2020

2. neděle v mezidobí 2021

3. neděle v mezidobí 2021

4. neděle v mezidobí 2017

4. neděle v mezidobí 2021, Rok Bible a Aperuit illis

5. neděle v mezidobí 2021

6. neděle v mezidobí 2020

6. neděle v mezidobí 2021

7. neděle v mezidobí 2020

1. neděle postní 2021

2. neděle postní 2021

3. neděle postní 2021

4. neděle postní 2021

5. neděle postní 2021

Květná neděle 2021

3. neděle velikonoční 2021

4. neděle velikonoční 2021

5. neděle velikonoční 2021

6. neděle velikonoční 2021

Nanebevstoupení Páně 2021

Seslání Ducha Svatého 2020

Seslání Ducha Svatého 2021

Nejsvětější Trojice 2021

25. neděle v mezidobí 2018

Ježíše Krista Krále 2020

 

II. SVÁTKY A SLAVNOSTI PÁNĚ (MIMO NEDĚLNÍ)

Uvedení Páně do chrámu 2021

Zvěstování Páně 2021

Zelený čtrtek 2019

Zelený čtvrtek 2021

Velký pátek 2019

Velký pátek 2021

Velikonoční vigílie 2019

Velikonoční vigílie 2021

Půlnoční kázání 2020

Boží hod vánoční 2020

 

III. SVÁTKY A SLAVNOSTI MARIÁNSKÉ

Panny Marie, Matky Boží 2020

Panny Marie, Matky Boží 2021

 

IV. SVATÍ

sv. Josef 2012

sv. Josef 2013

sv. Josef 2015

sv. Josef 2016

sv. Josef 2018

sv. Filip a Jakub 2021

sv. Florián 2021

Sv. Štěpán 2020

Sv. rodina 2020

 

V. VŠEDNÍ DNY

Popeleční středa 2021

3. velikonoční týden, pondělí, 2021

24. prosince 2020

31. prosince 2020

 

VI. TÉMATICKÉ PROMLUVY A DUCHOVNÍ OBNOVY

Aperuit illis

Kříž Kristových ran

Kříž Nikodémovy noci

Novojeruzalémské pouť

Světový den prarodičů a seniorů 2021