Přípravy na manželství a na biřmování

Vzhledem k novým zájemcům, kteří přišli po skončené přípravě na manželství, bude otevřen další kurz příprav na manželství. Prosím tedy páry, které plánují uzavření manželství v našich farnostech spolu s vyprošením Božího požehnání ještě letos na podzim, případně v prvních měsících roku 2022, aby se do 3. června ohlásili na faře. První setkání proběhne v Krumlově na faře v sobotu 5. června v 10 hodin.

 

Vzhledem k malému počtu přihlášených biřmovanců nebyla příprava na biřmování zahájena. Termín zahájení příprav byl posunut na začátek září letošního roku. Z tohoto důvodu se také prodlužuje termín podávání přihlášek, a to do 31. srpna 2021. Přihlášky jsou opět k dispozici v kostelích a na faře. Je vhodné, aby zájemci o přijetí této svátosti dovršili v roce 2022 alespoň 18 let. V případě mladších zájemců lze skutečnost přijetí svátosti křesťanské dospělosti konzultovat s panem děkanem.