Ohlášky na 30. týden v mezidobí

Připomínáme si misijní neděli, která nám posílá i misionáře ve formě pořadu bohoslužeb.

Od pondělí bude možnost podílet se na opravě hradební zdi jako pomocná ruka zedníka. Počet pomocných rukou se bude regulavat dle aktuálního požadavku zednického mistra, proto prosím ochotné pomócníky, aby se zapsali na listinu v kostele, případně se mi nahlásili osobně, v které dny a v kterém čase (i v případném podzimním nečase) mohou přijít pomoci, a dle aktuální situace těm, kteří budou mít „pohotovost“, budeme volat a prosit o pomoc při stavbě spadené ohradní zdi.

V neděli ve 3 hodiny ráno dojde ke zpětnému chodu hodinových ručiček o jednu hodinu a u digitálních ukazatelů času o snížení hodinové cifry o jednu numerickou hodnotu.

Rovněž je možné se tento poslední říjnový týden zapojit do odebírání a modlitby mobilních desátků a účastnit se růžence s knězem .

Od pondělí 25.10. začínají platit aktualizovaná vládní opatření proti šíření šířícího se koronaviru. Ty jsou k dispozci zde.