Ohlášky od 29. do 30. neděle v mezidobí

Již jsme v druhé polovině října a opět na nás čeká krásná nabídka pořadu bohoslužeb. V ohláškách nedělní bohoslužby jsme slyšeli dopis národního ředitele Papežských misijních děl. Je možné se k němu v klidu vrátit zde.

Z dalších oznamů připomínám, že biřmovanci se tento týden sejdou mimořádně v úterý. Začínáme mší sv. v 18 hodin.

Ve čtvrtek po mši sv. bude setkání petrovické farní rady.

V sobotu a v neděli bude při bohoslužbách probíhat každoroční sbírka na misie.

Do konce října je možné se připojit k odebírání mobilních desátků.

Na faře probíhá aktualizace jejího zevního pláště, což se týká i modernizace přivolávacího systému. Přeloženo: od tohoto týdne na faře nefungují zvonky, proto si návštěvu s konkrétním pracovníkem farního úřadu domlouvejte předem telefonicky, nebo s sebou noste mobil, abyste přede dveřmi dotyčnému mohli zavolat a mohlo Vám být otevřeno.

K prodeji nabízím kabel CYKY 4×10, celkem 9 metrů, 150 Kč/metr. Zcela nový, nepoužitý.