Dušičkový týden, s dodatečnou zprávou o prodloužení

Letos to vypadá, že bychom mohli prožít týden od 1. do 8. listopadu podobně, jako jsme ho prožívali před rokem 2020. Pro informace o organizaci klikněte na: dušičkový týden.

29. října byla publikována informace o prodloužení získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to na celý listopad. Je to stejné jako v roce 2020. Každý, za splnění obvyklých podmínek, může po 8 listopadových dní získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Rozdíl proti běžné situaci je v tom, že to nemusí být dny od 1. do 8. listopadu, ale může to být jakýchkoliv 8 dní během měsíce listopadu. Více informaí naleznete zde.