Růženec v říjnu

Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě růžence. V našich farnostech se jej obvykle modlíme před každou mší svatou (začíná 30 minut před začátkem mše). V měsíci říjnu bývá 2x týdně růženec s panem děkanem, a to ve čtvrtek v 17:30 v Petrovicích a v pátek v 17:30 v M. Krumlově. Z tohoto důvodu se také zpovídá minimálně 15 minut před začátkem růžence a během růžence ke svátosti smíření již není možné přistoupit. Po následné mši sv. se také nezpovídá. Do modlitby růžence zapojujeme i zpěv písně 814.

Stejně jako loni, i na letošní říjen je možné si objednat „WhatsApp desátky“ nebo „SMS desátky“. Na telefonní číslo objednavatele bude od pondělí do pátku, většinou mezi 8. a 9. dopolední hodinou, přicházet zpráva s růžencovým tajemstvím. Během měsíce října tak farníci dostanou všechna růžencová tajemství. Navíc obdrží dva tematické osmislabičné verše (z nichž první bude biblický) k povzbuzení do celého dne. Jedinou podmínkou přijímání těchto zpráv bude modlitba alespoň jednoho růžencového desátku denně. Službu si lze objednat zasláním zprávy WhatsApp (preferováno) nebo SMS na tel. číslo 733 741 357 (k objednávací zprávě nezapomeňte připojit své jméno). K modlitbě desátků se může připojit celá rodina (modlitba 1 desátku zabere cca 3 – 4 minuty času).

Těšíme se na společné propojení skrze modlitbu.