Ohlášky v závěru školního roku

Ačkoliv školy se nám vlivem konce školního roku uzavírají, kostely a kaple zůstávají otevřené. Jak zůstávájí otevřené ke konkrétním bohoslužbám, prozradí tabulka pořad bohoslužeb. Z něho upozorňuji na úterní petropavlovskou slavnost a na změnu bohoslužeb v neděli. dále upozorňuji na otevření Floriánku o prázdninových nedělích, zahájení sezóny proběhne bohoslužbou tuto neděli ve 14 hodin.

V pátek bude probíhat tradiční prvopáteční návštěva nemocných.

Jak jsme se již dočetli, vzhledem k událostem na jihovýchodě Moravy byl proveden zásah do organizace sbírek. Účelové sbírky jsou rozepsány zde.

V neděli proběhly sbírky na pomoc lidem postiženým tornádem a z našich farností putovalo toto množství financí, které se vybralo:

mše sv. v Rakšicích: 2.470 Kč, mše sv. v Mor. Krumlově: 36.390 Kč, koncert v Mor. Krumlově: 4.740 Kč, poutní mše sv. v Dobelicích: 10.990 Kč, mše sv. v Kadově: 5.890 Kč. V Petrovicích sbírka proběhne při úterní mši svaté. Děkujeme všem, kteří podpořili občany zasažené přírodní katastrofou.

Přeji všem pokojný a požehnaný týden s krásným vstupem do vůně prádzninových dnů.