Prázdninové otevření kaple sv. Floriána

Stejně jako loni, kdy se tento poprvé uskutečněný počin setkal většinou s kladnými ohlasy, chceme i o letošních velkých prázdninách nabídnout farníkům a návštěvníkům Moravského Krumlova prostor pro ztišení, modlitbu, odpočinek, prohlídku a návštěvu v kapli sv. Floriána, která vévodí městu.

Floriánek bude otevřený vždy v neděli (nebude-li deštivé či jinak pro tuto akci nepříznivé počasí) od 14 do 18 hodin.

Sezónu zahájíme v neděli 4. července ve 14 hodin bohoslužbou, při které poprosíme o Boží požehnání a ochranu pro čas dovolených a na prázdninové cesty.

A ukončíme ji v neděli 29. srpna v 17:30 bohoslužbou, při které budou požehnány školní potřeby dětí a pedagogů.

Jste srdečně zváni!

Farníky naléhavě prosím o pomoc se zajištěním dozorující služby.