Ohlášky ve 14. mezidobním týdnu

Prázdniny se nám pomalu rozjely naplno a stejně tak v plném proudu je i nabídka bohoslužeb pro tento týden. V tabulce pořad bohoslužeb si můžeme zjistit nebo ověřit nabídku bohoslužeb v našich farnostech. Zvláště pak v pondělí, kdy je cyrilometodějská slavnost. V Krumlově obzvláště pozor, neboť  čas začátku bohoslužby se řídí podle neděle, ale místo slavení bohoslužby podle pondělí.

Rekapitulace sbírek: Na pomoc lidem postiženým tornádem bylo z našich farností odesláno 55.300 z farnosti Krumlov, 14.790 z farnosti Petrovice a z farnosti Kadov 8.390 Kč, celkem tedy 78. 480 Kč. Na bohoslovce se vybralo ve farnosti Krumlov 12.950, ve farnosti Petrovice 5.210 a ve farnosti Kadov 2.850 Kč, což je celkem 21.010 Kč. Všem dárcům blahopřejeme k jejich štědrosti a děkujeme.

Dále opakovaně připomínám možnost návštěvy kaple sv. Floriána při nedělním odpoledni, možnost podílet se na farním časopise KoMPas, nebo si zakoupit stolní kalendář na rok 2022.

O prázdninách budou v našem děkanství probíhat vlastivědná nedělní odpoledne. Jen první prázdninový týden to nebude neděle, ale až sváteční úterý dopoledne 6.7., kdy se v 8 hodin sejdeme v Horních Kounicích k prohlídce kostela, komendy a mlýna, poté bude následovat malá pouť  a návštěva Alinkova. Je vhodné vzít si dobrou obuv a také trošku té fyzické kondičky. V neděli 11.7. bude v rámci farního dne v Hostěrradicích možnost od 15 hodin zažít prohlídku kostela sv. Kunhuty, komendy, opevnění, hradeb a vodního příkopu.