Změna v účelových sbírkách vzhledem k aktuálním událostem

ZMĚNA V ORGANIZACI ÚČELOVÝCH SBÍREK

Vzhledem k přírodním událostem, které zasáhly část naší diecéze, a vzhledem k vyhlášení mimořádné sbírky otcem biskupem, dochází k reorganizaci účelových sbírek při bohoslužbách, a to následovně:

 

Moravský Krumlov:

27. 6. sbírka na pomoc lidem v postižených oblastech (místo sbírky na bohoslovce); na benefičním koncertě v 17:00 bude kromě na opravu naší fary možnost přispět na účel mimořádné sbírky.

4. 7. sbírka na bohoslovce přesunutá z 27. 6. (místo sbírky na opravu fary)

11. 7. sbírka na opravu fary přesunutá ze 4. 7.

 

Rakšice:

26. 6. sbírka na pomoc lidem v postižených oblastech (místo sbírky na bohoslovce)

3. 7.  sbírka na bohoslovce přesunutá z vigilie 26. 6. (místo sbírky na nový zvon)

10. 7. sbírka na nový zvon přesunutá z 3. 7.

 

Petrovice:

29. 6. sbírka při mimořádné bohoslužbě ke cti sv. Petra a Pavla bude odeslána na pomoc lidem v postižených oblastech

4. 7. sbírka na opravu kostela zůstává beze změny (mše sv. až v 11:00 se slavností 1. sv. přijímání), sbírka na bohoslovce proběhla vzhledem k pouti v Dobelicích v předsunutém termínu 20. 6.

 

Dobelice:

27. 6.  poutní sbírka původně určená na opravu kostela v Petrovicích bude věnována na pomoc lidem v postižených oblastech

 

Kadov:

27. 6. sbírka na pomoc lidem v postižených oblastech (místo sbírky na bohoslovce)

4. 7. sbírka na bohoslovce přesunutá z 27. 6.

 

Do sbírky na pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem bude možné přispět až do 1. 7., a to předáním finančního příspěvku prostřednictvím pana děkana.

Děkujeme za veškerou pomoc, ať  už finanční, zapojením se přímo na místě s pomocí při odklízení následků bouře, tak také s pomocí modlitební, která je dostupná pro každého z nás.