Pozvánka na žehnání zvonu v Rakšicích

Po dvojím odložení (z důvodu epidemie) slavnosti žehnání zvonu je na sobotu 7. srpna naplánována poutní bohoslužba ke cti sv. Vavřince, při jejíž příležitosti bude požehnán nový zvon pro rakšický kostel, rovněž zasvěcený sv. Vavřincovi. Slavnostní bohoslužba začne ve 14 hodin a jste na ni srdečně zváni.