Ohlášky na 17. týden v mezidobí

Stojíme na počátku dalšího prázdninového týdne a před námi se otevírá prázdninový pořad bohoslužeb.

Ostatní ohlášky už by byly pouze opakující se z minulých týdnů, proto zde uvádím už pouze přání, abychom, ať už je nám, kolik chce let (slavíme dnes Světový den prarodičů a seniorů), prožili maximálně ve splečenství s Bohem a Jeho stvořením – s dobrými lidmi na prvním místě.