Ohlášky v 18. týdnu v mezidobí

Na první srpnový týden je opět příležitost využít nabídky bohoslužeb v našich farnostech. Tato tabulka udává časový harmonogram bohoslužeb.

K již v předchozích ohláškových relací přidávám informaci o návštěve nemocných, která tento měsíc proběhne již ve čtvrtek, a to z důvodu účasti pana děkana na pátečním pohřbu mimo naše farnosti. Z tohoto důvodu také Hodina milosrdenství proběhne pouze v petrovickém kostele.

Děkuji také všem, kteří připravili pohoštění pro cyklopoutníky.