Přihlášky na přípravu ke svátosti biřmování

Připomínám, že v našich kostelech a u pana děkana jsou k vyzvednutí přihlášky k přípravě na svátost biřmování.

Po Velikonocích by mohla začít příprava na přijetí svátosti biřmování, které bylo a je naplánováno na rok 2022. Spodní věkovou hranicí pro biřmovance bude dovršení osmnácti let v roce biřmování (zájemci ve věku 14 – 17 let mohou tuto možnost konzultovat s panem děkanem), horní věková hranice není určena. K přijetí svátosti biřmování (utvrzení křtu) vybízím také všechny praktikující katolické křesťany středního i vyššího věku, kteří dosud tuto svátost nepřijali

Podle Kodexu kanonického práva je svátost biřmování nutná např. i pro ty, kteří se chtějí stát křestním kmotrem (u většiny křestních kmotrů jsem využil své pravomoci a udělil výjimku za předpokladu, že při první možné příležitosti si kmotři tuto svátost doplní; nicméně od žádného ještě nemám přihlášku!!!).

Přihlášky mají být vyplněné odevzdány do konce března 2021. Další postup přípravy bude sdělen přihlášeným a bude organizován dle opatření v souvislosti s pandemií covid-19. Nebude-li dostatečný počet přihlášených, příprava se vůbec konat nebude a udělení svátosti biřmování bude z roku 2022 přesunuto až na některý z dalších roků.