Ohlášky, kázání a promluvy ze 4. neděle postní

Vkročili jsme do druhé poloviny postní doby, kterou nám otevřel následující pořad bohoslužeb. Nezapomeňme na páteční svatojosefskou slavnost a na to, že na tento den nepřipadá půst. Copak se můžeme postit, když je Josef s námi? (srv. Mt 9,15). Jinak postní pátky můžeme trávit on-line se svatým Josefem.

Také je možnost se vrátit (nebo se přidat k poslechu) nedělního kázání z našich farností. K tomu přidávám bonus ze 4. neděle postní 2015, a to z duchovní obnovy farnosti, která proběhla v Jámách a ve Slavkovicích.

Přeji všem hodně sil i v druhé polovině postní doby. Velikonoční cíl se nám blíží!