Příprava 5. čísla KoMPasu

V dohledné době bych rád vydal další číslo našeho periodika KoMPas.

Prosím tedy farníky, aby se na vzniku nového čísla také podíleli, neboť  5. číslo KoMPasu již bylo pojato v mysl a je třeba ho zhmotnit.

Všechny příspěvky (nejlépe v elektronické podobě) můžete zasílat na dekan.mk@centrum.cz.

Jako pomůcku předesílám několik námětů:

 • Prožití adventu a Vánoc 2020, sdílení zážitků a radostí
 • Prožívání karantény a domácích bohoslužeb po roce pandemie
 • Zkušenost s nemocí covid-19
 • Křížové cesty v postní době
 • Prožívání Roku sv. Josefa
 • Prožívání Roku rodiny
 • Začátek přípravy na 1. sv. přijímání v roce 2021
 • Výuka on-line z pohledu dětí, rodičů i pedagogů
 • Vzpomínky na otce Jana Fikera (doplnění z minulého čísla KoMPasu)
 • Vzpomínky a zážitky s otcem Františkem Komárkem (nedávno v nebi oslavil 100. narozeniny)
 • Kázání na YouTube
 • Sdílení Vašich pěkných zážitků
 • Zajímavosti přečtené v jiných tiskovinách
 • A další

Bylo by fajn uskutečnit rozhovor, vytvořit nějakou luštěnku, články doprovodit fotografiemi nebo kresbami atp. Vždyť už to známe z předchozích čísel.

Za spolupráci moc děkuji.                                                               p. děkan