Bohoslužby dle nařízení platného od 3. do 12. prosince

Organizace bohoslužeb dle nařízení vlády, a to v době 3. – 12. 12. 2020, s možností prodloužení

Pro uvedené dny platí, aby přítomní účastníci zaujímali maximálně 30% míst k sezení z celkové kapacity míst k sezení. Místa na stání se k tomu nezapočítávají.

V našich farnostech se tedy může bohoslužeb účastnit:

Moravský Krumlov: max. 57 účastníků

Petrovice: max. 70 účastníků

Kadov: max. 21 účastníků

Rakšice: max. 23 účastníků

Do toho počtu se tentokrát nezapočítává kněz, ministranti, kostelník, varhaník a max. desetičlenný sbor.

Pohřbů se může účastnit max. třicet lidí, a to bez ohledu na kapacitu kostela a liturgické služby.

Pokyny o rouškách, rozestupech, desinfekci, obřadu pokoje atp. zůstávají nadále v platnosti.

Zpívat může max. 10 lidí.