2. adventní ohlášky

Již nám svítí dvě svíce na adventních věncích, tudíž máme k dispozici 2. adventní pořad bohoslužeb.

K našemu adventnímu spění do Betléma také přikládám odkaz na Průvodce adventem, který si  můžeme stáhnout jako mobilní aplikaci.

V sakristiích našich kostelů je již možné požádat o zápis intence na příští pololetí.

Ať  se nám daří připravovat cestu Pánu.