Ohlášky a kázání z 1. neděle adventní

Vstoupili jsme do nového liturgického roku, požehnali adventní věnce (od sobotního večera a přes neděli jsem odsloužil 9 bohoslužeb s žehnáním adventních věnců, z toho 4 byly ve mši svaté a 5 kratších obřadů mimo mši svatou) a přichází letošní první adventní pořad bohoslužeb. Zatím je stále dovolena účast max. 20 osob na bohoslužbě, od čtvrtka bychom měli dostát určitých změn, které by měly vést k navýšení počtu účastníků. Na konkrétní pokyny si ale ještě raději počkáme do jistějšího okamžiku.

Nemocní, které navštěvuji na 1. pátek, nechť  se ozvou (případně je obvolám), zda chtějí návštěvu kněze i o tomto prvním pátku.

Má-li kdo ještě nějaký příspěvek do KoMPasu, nechť  neváhá a zasílá, KoMPas se již rodí a byl bych rád, kdyby se mi do konce týdne podařilo udělat finální podobu. Příspěvky je proto potřeba poslat co nejdříve.

Pro ty, kteří se nemohli účastnit dnešní mše svaté, připojuji opět odkaz na kázání letošní 1. neděle adventní.

Protože v loňskm roce připadla na 1. neděli adventní první neděle, tudíž mše sv. s promluvou pro děti, měl jsem „klasické“ kázání pouze v Rakšicích, počáteční příběh z tohoto kázání jsem opětovně prezentoval ještě při žehnání adventního věnce na krumlovském náměstí. Nabízím proto možnost poslechnout si kázání z loňské 1. neděle adventní.

Přeji všem požehnaný týden s rozžatou první svící na adventních věncích a pokojné očekávání konce i nového začátku.