Předvánoční svátost smíření

Vzhledem k pandemické situaci, zákazu shromažďování většího počtu osob a nutnosti dvoumetrových rozestupů, v našich farnostech nebude organizována velká zpověď  s přizvanými cizími zpovědníky. Mnozí farníci již předvánoční svátost smíření přijali během posledních týdnů.

Příležitost přistoupit ke svátostnému odpuštění mají farníci vždy 30 minut přede mší svatou (vyjma neděle v Krumlově a Kadově). Využijte, prosím, těchto příležitostí. Po mši sv. se nezpovídá. Svátost smíření se nyní mimořádně slaví v sakristii. Je vhodné, aby se zájemci o vykonání svaté zpovědi předem ohlásili panu děkanovi, který v případě většího zájmu o tuto svátost vyhradí větší časový prostor před začátkem mše svaté. Ohlášení penitenti budou přijati přednostně.

Zpovídání před bohoslužbami platí pro kostely v Krumlově, Petrovicích a Rakšících. V Kadově je pan děkan na termínu zpovídání s farníky domluven individuálně.