Aktuální stav fondu Puls pro naše farnosti

Od letošního roku byla zrušena sbírka na podporu fondu Puls, navíc teď, v době zákazu veřejných bohoslušeb, jsme se ještě nedopracovali k tomu, aby pověřený ministrant nebo farník obcházel domácnosti a během bohoslužeb on-line vykonal nedělní mešní sbírku. Farnosti jsou tedy vázány na dary. Příjem ze sbírek tvoří většinou největší část finančního přítoku do farnosti.

Do fondu Puls, který byl zřízen na podporu vyplácení mezd kněžím a na podporu pastorace, každá farnost přispívá částkou, která je té které farnosti vypočtena jistým algoritmem. Každá farnost do tohoto fondu odvádí jinou výši příspěvku.

Ti, kteří do fondu Puls darují finanční hotovost (registrovaným dárcům, kteří přispívají do libovolné, nejčastěji však do své vlastní farnosti, se říká donátoři). Částka, kterou donátoři do fondu za konkrétní farnost věnují, se v závěru odečte od vypočteného příspěvku a z farní kasy odejde do fondu o to méně, čímž farnost ušetří. Donátorům je možné vystavit doklad za účelem daňového zvýhodnění.

Častý dotaz, který dostávám: Jaký je rozdíl v tom, jestli určitou částku převedu do fondu Puls, nebo tuto částku vložím jako „nadstandard“ do nedělní sbírky? Moje odpověď: Ve výsledku je to z finančnho hlediska zcela jedno, neboť  tato částka putuje do fondu Puls buď  přímo (a je pak farnosti odečtena), nebo je věnována skrze sbírku a „proteče“ navíc farní kasou. Rozdíl je v tom, že v případě převodu přímo na fond Puls se zvyšuje „oko“ farnosti a mapa na stánkách fondu Puls má pro nás příznivější barvu. 🙂 Na dary věnované skrze sbírku nelze vystavit potvrzení o daru ani darovací smlouvu.

Je možné se podívat (prokliky jsou umístěny také v levém panelu našich www stránek) na aktuální stav (aktualizovaný každý den) pro farnost Moravský Krumlov, Petrovice i Kadov.

Všem přispěvatelům do fondu Puls, ale i těm, kteří přispívají (nejen symbolickou částkou) ve sbírkách (pokud se mohou konat) a v darech, upřímné Pán Bůh zaplať  za podíl na životě farností. Nezapomínejme, že peníze jsou až na prvním místě, před nimi (pro někoho zcela nelogicky) je ještě modlitba za naše farnosti, tedy za kněze, farníky i duchovní a hmotné zajištění.

Pán Bůh zaplať  a Bohu díky!