První listopadové ohlášky a Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha

Do dalšího týdne, kterým je otevřen předposlední měsíc zavirovaného roku 2020, je v nabídce mimořádný pořad bohoslužeb. Další informace ohledně organizace svátostí a pobožností se nacházejí v předchozích příspěvcích tohoto webu.

Na slavnost Všech svatých otec biskup Vojtěch rozeslal pastýřský list, který měl být čten na bohoslužbách. Z covidních důvodů si ho znovu přečte pan děkan při soukromé bohoslužbě, nicméně všem ostatním, kteří ho třeba neuslyší v nějaké on-line bohoslužbě, je k četbě na následujícím odkazu nabídnut tento pastýřský list s názvem Všichni jsme na cestě ke svatosti.

Všem živým i zemřelým přeji pokojný týden a šťastnou cestu ke svatosti.