Pořad bohoslužeb na 32. týdne v mezidobí a výzva o. biskupa

Začínáme další týden nastavený na mód pandemie a podle toho také vypadá pořad bohoslužeb. Protože mnozí, kteří toužili v těchto dnech přijmout svátost smíření, již nabídky využili, jsou další časy určené ke svátosti smíření o něco zkráceny dle počtu nahlášených. Prosím kajícníky, aby se nezapomínali panu děkanovi nahlašovat a aby se tak v kostele neshromažďovalo mnoho lidí čekající na zpověď. Každý nahlášený penitent dostane konkrétní čas, ve kterém ke svátosti smíření přistoupí. Bude-li více zájemců o přijetí svátosti, než by pojmul vyhrazený čas, bude doba zpovídání prodloužena tak, aby se všichni mohli nasytit Božím odpuštěním.

Pan biskup nás vyzývá k půstu za ukončení pandemie, a to ve středu 11., 18., 25. listopadu a 2. prosince. Více informací o půstu můžeme rozkliknout zde.

Přeji všem požehnanou neděli i celý týden a připomínám, že olej v lampách, o kterém je řeč v evangeliu, je nepřenosný, neboť  skutky víry jsou záležitostí vztahu, který se nedá prodat.