Ohlášky na 28. týden v mezidobí

Do 1. týdne přísnější karantény, pokud nebude použit úplný lockdown, přichází v úvahu následující pořad bohoslužeb. Podmínky účasti jsou popsány v předchozím příspěvku. Těm, kdo se do počtu deseti nevlezou, je dána dispenz od fyzické účasti na mši sv. a doporučena účast přes média.

Během týdne se dále ruší všechny jiné aktivity farnosti, kromě výuky náboženství na ZŠ (výuka na gymnáziu neprobíhá po dobu distanční výuky), nebude mše sv. v DPS.

Obnova misií, plánovaná po roce od jejich provedení na následující víkend, je odložena na pozdější dobu, zatím blíže nepřiblíženou.

Sbírka na misie plánovaná na příští neděli se rovněž přesouvá na nový termín, zatím ještě neurčený.

V polovině listopadu je v plánu vydat další číslo farního časopisu KoMPas. Své příspěvky již můžete zasílat na e-mailovou adresu pana děkana.

Velké poděkování patří všem, kteří se během týdne účastnili každodenních brigád při první etapě rekonstrukce fary v Krumlově.