Ohlášky na 29. týden v mezidobí

Do dalšího omezeného týdne přichází pořad bohoslužeb. Připomínám k tomu, že je vhodné, aby se zadavatel intence předem domluvil s panem děkanem na konkrétním začátku bohoslužeb, a připomínám, že je možné pozvat i další účastníky bohoslužeb, a to do maximální celkové povolené kapacity 6 účastníků. Pokud by došlo ke změně vládních nařízení, budeme se jimi řídit. Informace sledujte ve zprávách.

Dále připomínám, že ze soboty na neděli uspíme letní čas a probudíme zimní.

Rovněž připomínám, že je možné posílat příspěvky do plánovaného vydání časopisu KoMPas.