Adventní cesta k Betlému

(Jn 1, 45)
Jak jinak, líp, znázornit to, jak každý drobný krůček, každý dobrý skutek rozsvítí tmu kolem nás? Na začátku adventu byla nástěnka tmavá, nezajímavá… Ale teď, když na se na ni dívám, naplňuje mě radostí. Může to pro nás zůstat symbolem v našem životě… Každý dobrý skutek prosvítí tmu kolem nás, a zároveň, ještě pořád zůstává nějaké místečko pro další dobré skutky. A každým mým krůčkem se blížím k Ježíškovi…a s Jeho pomocí na konci mé cesty bude veliké světlo…
Ať  Vánoce zůstanou v nás…:-)
t