Informace o termínech příprav na některé ze svátostí

Informace o termínech k přípravě na svátosti

Pro snoubence, kteří v roce 2020 hodlají uzavřít v našich farnostech manželství církevním obřadem, je nutné přihlásit se na faře do 31. 1. 2020. Příprava snoubenců začne v sobotu 15. 2. 2020 ve 14 hodin.

 

Pro děti, které navštěvují 3. a vyšší třídu ZŠ a budou mít letos absolvované minimálně 2 roky náboženství ve škole, je možnost podat přihlášky k přípravě na 1. svátost smíření a 1. sv. přijímání do 6. ledna 2020. První setkání těchto dětí a jejich rodičů bude ve středu 8. ledna 2020 v 17 hodin na faře.

 

Rodiče, kteří za splnění obvyklých podmínek chtějí během měsíce února 2020 křtem zapsat své dítě mezi křesťany a kandidáty věčného života, budou mít první setkání v sobotu 18. ledna ve 14 hodin na faře. Prosím o předchozí nahlášení účasti.