Podzimní příprava snoubenců

Pro snoubece, kteří hodlají v některé z našich farností uzavřít církevní sňatek ještě během roku 2019, případně v prvních měsících roku 2020, bude zahájena předmanželská příprava v sobotu 7. září v 9 hodin na faře v Moravském Krumlově. Zájemce prosím o předchozí nahlášení účasti na této přípravě.