Rozloučení s prázdninami a uvítání nového školního roku

V sobotu 31. 8. od 16 hodin proběhne na farní zahradě v Mor. Krumlově rozloučení s prázndinami. Viz plakátek níže. Zváni jsou všichni, všech věkových kategorií, tedy i ti, kdo nejsou školou povinní.

V neděli 1. 9. při bohoslužbách pozveme mezi sebe nový školní rok a budou také požehnány aktovky a školní potřeby, které si na mši svatou přinesete.

V pondělí 2. 9. bude mše sv., tzv. Veni Sancte, na zahájení školního roku v 7 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Tétot příležitosti nechť  využijí především žáci a pedagogové ze ZŠ Klášterní a studenti a pedagogové gymnázia, neboť  v těsné blízkosti těchto škol se kostel sv. Bartoloměje nachází.