Katecheze Dobrého Pastýře

Átrium Dobrého Pastýře – místo, kde dítě může samo potkat Ježíše

 

Katecheze Dobrého pastýře

Na faře v Moravském Krumlově

Od února 2018 jsme v naší farnosti spustili program Katechezí Dobrého Pastýře pro děti od 3 do 6 let. Katecheze umožňuje dětem prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Své kořeny má v Písmu a liturgii církve a je inspirována principy pedagogiky Marie Montessori. Cílem je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program tedy není prvořadě zaměřen na „vyučování“ a získání potřebných znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem a pomáhá jim tak získané poznání „zvnitřnit“.
V tomto školním roce bychom rádi pokračovali a přivítali nové členy malého společenství dětí. Je to krásné dílo a děti se učí brát Ježíše jako opravdovou součást svého života.
Začali bychom pravděpodobně od října, podle možností zájemců. V případě zájmu prosím o dodání přihlášky do konce září. Přihlášky jsou k dispozici v našich kostelích.
Více informací na stránkách http://www.katechezedobrehopastyre.cz

Přihláška-pro-děti-3-6-let.-Katecheze-dobreho-pastyre

Fotky a průběh minulého roku můžete vidět na stránkách fcb Římskokatolická farnost Moravský Krumlov – album Átrium

Čas konání bude upřesněn po přijetí přihlášek