Příprava na 1. svátost smíření a 1. svaté přijímání

I letos  je před závěrem školního roku naplánováno udílení 1. sv. přijímání dětem. Rodiče, kteří si přejí, aby jejich dítě letos poprvé přistoupilo k 1. svatému přijímání a s ním spojené svátosti smíření, musí do konce ledna podat písemnou přihlášku. Přihlášky jsou k dispozici v kostele.

První příprava dětí proběhne ve středu 6.2. v 18 hodin na faře v M. Krumlově.

Několik informací k podávání přihlášek na 1. sv. přijímání:

  • Aby člověk mohl přijmout další svátosti, musí být pokřtěn v římskokatolické církvi.
  • V době konání 1. sv. přijímání je vhodné, aby dítě navštěvovalo 3. a vyšší třídu ZŠ, přičemž musí mít  absolvované minimálně dva roky výuky náboženství ve škole.
  • Od února až do slavnosti 1. sv. přijímání se dítě bude účastnit bezprostřední přípravy na uvedené svátosti a samostatně (případně za pomoci rodičů a křestních kmotrů) plnit úkoly zde zadané.
  • Dítě bude (pokud možno i s rodiči) navštěvovat všechny nedělní bohoslužby (omlouvá pouze nemoc).
  • Rodiče (pokud možno otec i matka) se účastní tří setkání pro rodiče prvokomunikantů ve stanovených termínech (první 6.2. v 18:00, zde budou stanovena data dalších setkání rodičů i den a hodina každotýdenní přípravy dětí).
  • Rodiče s dětmi povedou každodenní společnou modlitbu (alespoň večer).
  • Rodiče se zavazují, že i v dalších letech bude jejich dítě navštěvovat hodiny náboženství ve škole a že s ním povedou křesťanský život včetně účasti na nedělních bohoslužbách.