Brzké zahájení příprav na svátosti

Informace o termínech k přípravě na svátosti

 Připomínám, že:

Pro snoubence, kteří v roce 2019 hodlají uzavřít v našich farnostech manželství církevním obřadem, je nutné přihlásit se na faře do 31.1.2019. Termín zahájení přípravy bude stanoven po dohodě s přihlášenými snoubenci.

 

Pro děti, které navštěvují minimálně 3. třídu ZŠ a budou mít letos absolvované minimálně 2 roky náboženství ve škole, je možnost podat přihlášky k přípravě na 1. svátost smíření a 1. sv. přijímání do konce ledna 2019. První setkání těchto dětí a jejich rodičů bude ve středu 6. února 2019 v 18 hodin na faře.

 

Rodiče, kteří za splnění obvyklých podmínek chtějí během měsíce března 2019 křtem zapsat své dítě mezi křesťany a kandidáty věčného života, budou mít setkání v sobotu 16. února ve 14 hodin na faře. Prosím o předchozí nahlášení účasti. Přesný termín a místo křtu budou dohodnuty na setkání.