Informace pro snoubence

Prosím snoubence, kteří v tomto roce (byť  třeba na podzim) plánují uzavření církevního sňatku v některém z kostelů našich farností, aby se panu děkanovi nahlásili do 31.1.2019.

Bezprostřední příprava snoubecnů na tento životní krok bude zahájena v únoru. Přesný termín bude stanoven o dohodě s přihlášenými.