Oprava fary

V současné době probíhá aktualizace vnějšku fary a štítu na straně do ulice u hospodářské budovy. Také se začíná s opravou spadené hradební zdi mezi farní zahradou a hrobkou Lichtenštejnů.

Prosíme o modlitbu za zdar těchto počinů, o brigádnickou pomoc, jak je uváděno v ohláškách, a také, pokud je to možné, o finanční příspěvek, na který lze vystavit doklad k odpočtu daňového základu u daně z příjmu. Účet farnosti je stále stejný: 1 583 988 309/0800, variabilní symbol 102.

Jak loni probíhala výměna oken z roku 1947 za okna z roku 2020, je možné zhlédnout zde, kde jsou i základní informace o letošní opravě.

Za každou pomoc děkujeme.