Ohlášky ve 12. týdnu v mezidobí

Otevřel se nám další liturgicjý týden, v němž jsme zváni k účasti na bohoslužbách dle tohoto pořadu bohoslužeb. Z něho jen podtrhuji čtvrteční slavnost a přidanou mši sv. v Krumlově, současně upozorňuji na pouť  v Dobelicích a s tím spojenou změnu bohoslužeb příští neděli.

Zatímco v Petrovicích proběhla sbírka na bohoslovce již tento týden, v ostatních farnostech, vyjma Dobelic v petrovické farnosti, proběhne v řádném termínu příští neděli.

Na příští neděli srdečně zvu na benefiční koncert uspořádaný na podporu opravy krumlovské fary.

Dále mpřipomínám možnost poutí, zvláště pak děkanátní pouti ke sv. Josefovi, v Roce sv. Josefa, do Jevišovic 4.9.

Rovněž je možné podílet se na vniku dalšího čísla farního časopisu KoMPas.

 

Přeji všem pokojný týden prožitý v bázni, ale beze strachu.