Benefiční koncert na podporu opravy fary

Pro letošek jsou naplánovány práce pro II. etapu opravy fary v Mor. Krumlově. V současné době probíhá generální oprava ulice a byli bychom rádi, aby ani fara nebyla zastrašujícím prvkem na této ulici, proto pokračujeme v opravách. Situace se trošku komplikuje, na dotace jsme nedosáhli, navíc zřícená část kamenné ohradní zdi, která stejně jako fara podléhá posudku památkářů, přitěžuje s vyčíslenou škodou 300 tisíc Kč našim původním záměrům.

Po uvolnění proticovidních opatření chceme také pokračovat v benefičních koncertech, které opravu fary pomohou ufinancovat. Proto všechny srdečně zveme na benefiční koncert, který se uskuteční v neděli 27. června 2021 v 17 hodin ve farním kostele v Moravském Krumlově. Koncert bude založen na zpěvu a varhanním doprovodu.

Více informací je na plakátku zde.

 

Děkujeme ochotným účinkujícím, organizátorům a Vám posluchačům.