Ohlášky na 11. týden v mezidobí

Tak nejen že nestíhám zinternetovat kázání, ale už ani ohlášky nestíhám na stránky vyvěsit zavčas. Ale nakonec to vypadá, že se přece jen zadaří a že si budete moci přečíst i tento pořad bohoslužeb. A také ho dokonat svojí přítomností na bohoslužbách. V Rokytné vzhledem ke zdravotnímu stavu obou farnic, které bohoslužby navštěvují, tentokrát mše svatá nebude.

Na neděli zvu na náš farní den.

Mezi dalšími připomínám upřesněná pravidla protikovidních opatření, možnost poutí v červenci, příložitost zapsat se k dozoru na Floriánku během otevřených nedělí, posílat příspěvky do KoMPasu.

Také předesílám, že v rámci Roku sv. Josefa plánujeme na 4.9. pouť  ke sv. Josefovi do Jevišovic, což je kousek za hranicemi našeho děkanství, a prosím o zápis na listiny v kostelích, abychom znali počet zájemců a zájemců, kteří využijí případně objednaný autobus (kteří nepojedou po vlastní ose autem nebo na kole).

 

Přeji všem pokojný a požehnaný týden!