Farní den

Na neděli 20. června připravujeme setkání farníků, takový náš farní den. Mši svatou oslavíme každý ve svém kostele během dopoledne, od 15 hodin bude na farní zahradě společné setkání, které bude doplněno malováním na obličej (hlavně pro děti), nějaká hra, kouzlo, opékání špekáčků a hlavně pěkné společenství ze všech našich farností.

Jste srdečně zváni!