Uvedení do úřadu faráře

V neděli 3. června byl liturgickým obřadem uveden do úřadu nový pan farář a děkan, o. Pavel Vybíhal. Liturgii předsedal pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul. Protože jsme tuto neděli slavili také slavnost Těla a krve Páně, byla v závěru mše svaté adorace a svátostné požehnání.

Atnosféra této bohoslužby byla zachycena také objektivem fotoaparátu, proto se na fotografiích chceme podělit o náš nevšední zážitek.