Křest dětí v červenci

V měsíci červenci bude probíhat křest dětí ve farním kostele v Moravském Krumlově v neděli 29. července v 15:00. Rodiče a budoucí kmotři, kteří chtějí v tomto termínu prožít slavnost křtu a jsou ochotni a chtějí na svém pokřtěném dítěti plnit slib daný při udělování svátosti křtu, budou mít první přípravné setkání ve středu 27. června v 17 hodin na faře v M. Krumlově. Před tím je třeba se ještě nahlásit panu farářovi (je možné i telefonicky, lépe však osobní návštěvou na faře, nebo v kostele po skončení mše svaté ve všední den). Další termíny setkání budou dohodnuty na tomto prvním setkání.

Rodiče, kteří by chtěli nechat své dítě pokřtít při mši svaté (doporučeno), se domluví s p. farářem na termínu křtu, který může být i jinou neděli než výše uvedené datum.

V případě nejasností a dotazů kontaktujte o. Pavla.