Žadovjáci zahrají v Krumlově

Do série benefičních koncertů, jež mají pomoci získat finance na opravu fasády fary v Mor. Krumlově, která by už po všech peripetiích mohla v září konečně začít, se zapojí krojovaní hudebníci s dechovou hudbou. Zavítají mezi nás Žadovjáci, a to v sobotu 11. září. Účinkovat budou na prostoře před farním kostelem od 16 hodin do 17:30. Všichni jste zváni k poslechu i k podpoře záměru opravit faru na zrenovované ulici Palackého.

Mše sv. v Rakšicích tuto sobotu začne o hodinu později, nebude-li dohodnuto jinak.