Ohlášky na poslední celý prázdninový týden

Máme před sebou poslední celý prázdninový týden a můžeme tak ještě intenzívně využít pořad bohoslužeb. Čtěme ho pozorně, neboť  bohoslužby ve všední den v tomto týdnu nabyly neobvyklých změn.

Z dalšího připomínám pouť  našeho děkanství 4. září. Bližší informace o této půldenní pouti ke cti sv. Josefa byly podány v kostele a po zjištění informací z celého děkanství budou zveřejněny i na našem webu.

Rovněž připomínám možnost zapsat se k dopravě do Brna na jáhenské svěcení pana Ondráčka z Petrovic.

V našich kostelech jsou k dispozici přihlášky k přípravě na biřmování (odevzdávat vyplněné do 31.8.) a do náboženství (vyplněné odevzdat do 12.9.).

11.9. uspořádáme další koncert na podporu opravy fary, podpořit nás přijede krojovaná dechová hudba Žadovjáci. Všichni jste srdečně zváni.