Příprava na biřmování – přihlášky

Vzhledem k situaci nebylo možné na jaře zahájit přípravu na biřmování, proto byl začátek přípravy přesunut na začátek září. Z tohoto důvodu je také možné i nadále podávat přihlášky k biřmování.

Přihlášky jsou k dispozici v kostele a u pana děkana. Spodní věkovou hranicí pro biřmovance bude dovršení osmnácti let v roce biřmování (zájemci ve věku 14 – 17 let mohou tuto možnost konzultovat s panem děkanem), horní věková hranice není určena. K přijetí svátosti biřmování (utvrzení křtu) vybízím také všechny praktikující katolické křesťany středního i vyššího věku, kteří dosud tuto svátost nepřijali. Setkávání bude (nedomluvíme-li se jinak nebo nám to jinak nezařídí koronavir) probíhat v pátek večer ve dvoutýdenní periodě (vyjma prázdnin). K přípravě jsou zváni i farníci z jiných farností v děkanství.

Svátost biřmování je zatím naplánována na podzim roku 2022.