1. svaté přijímání – malá fotodokumentace

V Krumlově 20. června a v Petrovicích 4. července proběhla slavnost prvního svatého přijímání. Zde si můžeme přehrát malou fotodokumentaci z této slavnosti. I tato malá připomínka nás může ujistit, že radost z tohoto dne byla veliká a že naše modlitba za tyto děti, jejich rodiny a katechety pomůže tuto radost stále zvětšovat.