Ohlášky a kázání 3. postní neděle

Po třech týdnech postní doby pokračujeme v našem žití, do kterého se svojí nabídkou přichází aktuální pořad bohoslužeb. Jeho zvláštností je adorační den v Petrovicích, který  připadá hned na pondělí. Je to také den vzájemných modliteb s AKS Olomouc.

Můžeme se každý den obohacovat zamyšlením z Malého průvodce postní dobou.

A také si můžeme připomenout některé nedělní liturgické texty návratem k nedělnímu kázání.

Prožijme pokojně tento týden, na jeho konci nás čeká 4. neděle postní, a ta se nazývá radostná. Pokud se ji připravujeme prožít v duchu 3. přikázání Desatera, jistě je na co se těšit.