Vánoční kázání

Pro ty, kteří se nemohli účastnit vánočních bohoslužeb, byla zaznamenána kázání pana děkana. Na následujících odkazech si můžeme zpětně poslechnout štědroranní kázání, pak štědrovečerní kázání, homilii na Boží hod vánoční, promluvu o svátku sv. Štěpána a kázání o nedělním svátku sv. rodiny.

A přidávám ještě odkaz na písničku, jejíž slova jsem použil v kázání na Boží hod.

Požehnané prožívání vánoční doby!