Informace ke tříkrálové sbírce (aktualizováno 29.12.); on-line koleda

I přes platnost různých opatření je dovoleno vykonávat tříkrálovou sbírku. Její termín je letos prodloužen do datumů 1.1. – 24.1.2021, koledovat se může kterýkoliv den v tomto termínu.

Znojemská charita připravuje organizaci koledy s respektem k ochraně zdraví obyvatel. Ve většině obcí ve znojemském regionu byla sbírka velice kladně přijatá.

Koledníci musí mít ochranné roušky proti šíření kapének z dýchacích cest a průběžně používat desinfekci.

Vzhledem k situaci Covid-19 není podmínkou koledovat ve trojicích, králové mohou být i dva, případně může koledovat i sám jednotlicec, pokud je starší patnácti let.

Koledníkům je dovoleno zpívat koledu, ale to v dostatečném fyzickém odstupu od dárce, dechové hudební nástroje nelze k produkci užívat.

Koledníkům tentokrát není dovoleno vstupovat do domácností. Koleda probíhá vždy venku přede dveřmi.

 

Prosíme ochotné koledníky, aby se co nejdříve (ideál do konce roku 2020) nahlásili panu děkanovi, abychom pokryli ulice Krumlova i obce spadající do našich farností.

Informace ke koledě je také v posledním čísle farního časopisu KoMPas, str. 66.

Děkuji za ochotu.

 

Aktualizace 29.12.: V 5. stupni PES není možné koledovat. Na další informace budeme muset počkat do 10. ledna 2021. Od 1.1.2021 však probíhá online koleda: www.trikralovasbirka.cz . Sledujte web a fb Oblastní charity Znojmo, kde je už možnost přispět do online kasičky.